Arvomme

Tärkeimpiä arvoja työssämme ovat itsemääräämisoikeuden toteutuminen, aito läsnäolo, asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus ja se, että teemme työtämme jokaisen kotia kunnioittaen! Mielestämme jokainen ihminen on samanarvoinen ja jokaisella ihmisellä on samanarvoiset ihmisoikeudet.

Tutua avustajat joka kerta

Mielestämme avun tarvitsijan kannalta on oleellista että hoitaja ei vaihdu joka kerralla, jolloin saa aina jännittää, minkälainen henkilö tällä kertaa saapuu. Tämä on stressaavaa niin hoidettavalle itselleen kuin hoidettavan omaiselle.

Palveluperiaatteeseemme kuuluu tarjota avun tarvitsijalle muutaman hoitajan pientiimi, jotka ovat kaikki asiakkaalle tuttuja ja jotka vuorottelevat tarpeen mukaan. Jos on tarvetta lisätä pientiimiin uusi hoitaja, tuomme uuden pienhoitotiimin jäsenen ensin tutustumaan asiakkaalle jo aiemmin tutun hoitajan mukana, jotta asiakas voi rauhassa tutustua uuteen henkilöön ja hyväksyä hoitotiimin uuden jäsenen.

Ammattilainen henkilökunta

Palvelulupauksiimme kuuluu ihmisläheinen ja asiakaslähtöinen, ammattilainen, koulutettu ja kokenut henkilökunta sekä tutut hoitajat joka kerta.

Henkilökunnallamme on vahva osaaminen työstä erityistä tukea tarvitsevien parissa. Olemme toimineet niin haastavien autistien kuin vaikeimmin vammaisten parissa.

Toimintakykyä ylläpitävää

Toimintamme perustuu osallistavaan ja toimintakykyä ylläpitävään yhdessä tekemiseen, kuitenkin avun tarvitsijan toimintakyky ja omat toiveet huomioon ottaen.