Yrityksen lähtökohdat

Iitu Palvelut on kesällä 2019 Tuija Hartikaisen ja Iivo Kermisen perustama yritys, joka tarjoaa palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille sekä heidän omaisille, omaishoitajille ja perheille.

Idea yrityksestä lähti Tuijan halusta tuottaa iloa ihmisten elämään sekä ajatuksesta tarjota osallistavaa toimintaa palveluna hoitokodin asuakkaiden arkeen. Tähän ideaan Iivo yrittäjänä tarttui ja pienen harkinnan jälkeen tehtiin päätös perustaa yhdessä yritys tätä varten. Siitä ajatus ja toiminta on laajentunut henkilökohtaiseen apuun, omaishoitajien sijaistukseen sekä muuhun toimintaan.

Iivolla on aiempaa kokemusta yritystoiminnasta ja Iivon tehtävänä onkin hoitaa kaikkia hallinnollisia asioita, lupa-asioita, kirjanpitoa, selvittelyjä, suunnittelua sekä muuta paperityötä. Iivon tärkein tehtävä on mahdollistaa Tuijalle rauha keskittyä siihen, minkä hän osaa, eli hoito- ja ohjaustyö erityistä tukea tarvitsevien parissa.

Tuija taas on toiminut Päijät-Hämeen seudulla yli 20 vuotta eri tehtävissä ja paikoissa erityistä tukea tarvitsevien parissa, mm. asumispalveluissa, työ- ja päivätoiminnassa, vaikeimmin vammaisten lasten sekä autismiluokan avustajana, erityisopettajan sijaisena, omaishoidon sijaisena sekä tiiminvetäjänä. Työtä Tuija on tehnyt lasten, aikuisten, lievästi kehitysvammaisten sekä vaikeasti vammaisten että haastavimpien autistien parissa.

Tällä hetkellä Tuijan lisäksi hoitotyötä tekevät myös Tiina ja Elina. Koko hoivatyötä tekevä henkilökuntamme on erityistä tukea tarvitsevien hoidon ammattilaisia.

Toimimme Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelusetelituottajana.

Kannatusjäsenyydet

Toimimme kannattajajäsenenä tai verkostossa mm. seuraavissa

  • Päijät-Hämeen Omaishoitajat Ry
  • Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry
  • Assistentti.info

Työharjoittelu

Tarjoamme kehitysvammaisille henkilöille myös työharjoittelua yhteistyössä mm. Avainsäätiön kanssa. Ensimmäinen harjoittelijamme aloitti työt tammikuussa 2020.

Luotettava kumppani

Kehitämme Iitu Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Oy:n toiminnan edellytyksiä ja kasvun mahdollistamista Euroopan rakennerahaston ja ELY -keskuksen tuella.