Mihin palvelusetelin voi hykyn alueella saada

  • Omaishoidon vapaa
    • Vammaiset
    • Vanhukset
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Henkilökohtainen apu
    • Vain henkilökohtaisen avustajan sairasloman sijaisuus

Mitä setelillä saa

Palvelusetelillä asiakas voi itse valita miltä toimittajalta asiakas haluaa palvelua ostaa. Asiakas voi ostaa palvelusetelillä palvelua palveluntuottajalta sillä summalla, joka palvelusetelissä määritetään, sillä aikavälillä, joka palvelusetelissä määritetään.

Esimerkiksi omaishoidon vapaiden palvelusetelin arvo on 330€ per kuukausi ja hykyn alueella vammaispalveluissa se osoitetaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tällöin yhden palvelusetelin arvo on 330€ * 3kk = 990€ ja se on siis voimassa kolme kuukautta. Tällä summalla asiakas voi ostaa palvelua palveluntuottajalta.

Iitu Palveluiden perushinta arkisin on 35€/h. Tällöin asiakas saa arkipäivisin 990€ / 35€/h = 28 tuntia palvelua kolmen kuukauden ajalla. Asiakas voi itse päättää miten nuo tunnit käytetään kunhan ne käytetään palvelusetelin voimassaoloaikana eli tässä esimerkkitapauksessa kolmen kuukauden sisällä.