Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Iitu Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Oy
Y-tunnus: 3004536-5

Rekisterin nimi

Iitu Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Oy:n asiakasrekisteri

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun toteuttamiseen, seurantaan ja kehittämiseen
 • Asiakkuussuhteen ylläpitoon liittyvään viestintään
 • Sopimusvelvoitteidemme toteuttamiseen
 • Yrityksemme toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, kuten
  • Asiakaskokemuksen kehittämiseen
  • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
  • Henkilökuntamme työtyytyväisyyden, hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittämiseen
 • Palveluiden tilausten toimitus, käsittely, arkistointi ja raportointi
 • Laskutus

Mitä henkilötietoja minusta kerätään?

 • Asiakkaan tai aiemmin asiakkaana olleen henkilön perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti)
 • Lähiomaisen nimi ja yhteystiedot
 • Mahdollisen hoitopaikan yhteystiedot
 • Asiakkaan olevan henkilön hoitosuhteen kannalta muita merkittäviä tietoja, kuten palvelusopimukset, palvelusuunnitelmat, hoitosuunnitelmat ja muut vastaavat tiedot
 • Mahdolliset asiakkaan suostumukset ja kiellot
 • Laskutustiedot

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään, kunnes lakisääteinen peruste henkilötietojen säilyttämiselle päättyy.
Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Mistä lähteistä henkilötietojani kerätään?

Henkilötietoja kerätään pääasiallisesti

 • Asiakkailta itseltään
 • Lähiomaisilta
 • Mahdollinen hoito/ohjaushenkilöstö

Kuka käsittelee henkilötietojani ja minne niitä luovutetaan?

Asiakkuussuhteen perusteella henkilötietojasi käsittelevät sinua hoitava henkilökunta.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa joidenkin lakien ja oikeuden päätöksien perusteella.
Henkilötietojasi ei käsitellä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Oikeuteni tarkastaa tietojani

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterimme sinusta sisältää. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle. Tietoja hakevan henkilön henkilöllisyys tarkastetaan voimassa olevasta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.

Miten tietojani suojataan?

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Tietoja suojataan tämän hetken teknisillä keinoilla, kuten kaksinkertaisella kirjautumisella. Käytämme lisäksi asianmukaisia ja asiaankuuluvia hallinnollisia suojausmenetelmiä kuten hallittua käyttöoikeuksien myöntämistä.

Yhteyshenkilörekistereitä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Iivo Kerminen
Puhelin: 0400 889 197
Sähköposti: iivo.kerminen@iitupalvelut.fi